Het CAK

Het CAK is een innovatieve publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Het CAK wilde graag een iOS, Android en Windows app laten ontwikkelen waarmee gemeentemedewerkers snel en gemakkelijk de maximale eigen bijdrage per periode voor klanten berekenen. Handig voor bij het keukentafelgesprek of bij het gemeenteloket.

Het proces

Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De WMO, oftewel de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Het is niet iets waarmee je als burger graag in aanraking komt. Maar mocht het gebeuren dan is het zeer belangrijk dat duidelijk is wat de maximale eigen bijdrage per periode zal zijn.

Samen met Het CAK heeft Zooma de ‘EB app WMO’ ontwikkelt voor Android, iOS en Windows. De app is bedoeld voor gemeentemedewerkers die met de app ‘aan de keukentafel’ bij de burger thuis de maximale eigen bijdrage per periode kunnen berekenen. Daarnaast bevat de app ook de periode kalender en de meest recente folders van Het CAK.

Het resultaat

De eerste versie van de ‘EB app WMO’ is opzettelijk eenvoudig gehouden. Eerst is de iPhone app gereleased en pas toen bleek dat de app van meerwaarde was voor gemeentemedewerkers zijn ook de Android en Windows apps gereleased. Zooma is groot voorstander van deze werkwijze: klein beginnen en eerst testen of het idee aanslaat bij de doelgroep.

iPhone
Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Download de app

Beschikbaar op: iOS (iPhone), Android & Windows

Meer weten?

Heeft u een vraag over de CAK app of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Tim.

Tim

Draai je telefoon een kwartslag, dan ziet onze site er een stuk beter uit!