25 November 2021

Zooma gaat meebouwen aan SURF NPPO!

In opdracht van SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, gaat Zooma het NPPO platform verder uitbouwen. Doel: de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek vergroten. 

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken meer dan 100 universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. 

Zooma werkt al een aantal jaar intensief samen met SURF aan het SURFSharekit project en daarom zijn we trots nu ook de aanbesteding voor SURF NPPO gegund te hebben gekregen door het SURF team. NPPO staat voor 'Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek' en heeft als doel resultaten uit praktijkgericht onderzoek beter vindbaar en toegankelijker maken voor een breed publiek. 

NPPO is een breed gedragen project van o.a. 14 hogescholen die veel praktijkgericht onderzoek doen. Naast artikelen zijn dit bijvoorbeeld prototypes, protocollen, modellen of lesmateriaal. Dit draagt bij aan de vernieuwing van onderwijs, innovaties in het bedrijfsleven én maatschappelijke organisaties. Het NPPO platform dat Zooma gaat helpen ontwikkelen gaat deze content op interactieve wijze ontsluiten.

Lees hier alles over SURF NPPO.

Geschreven door
Menno

Draai je telefoon een kwartslag, dan ziet onze site er een stuk beter uit!