18 November 2018

Aandachtsapp / app voor de Universiteit Leiden

Zooma heeft de eer voor de tweede keer mee te mogen meewerken aan een onderzoeksproject van de Universiteit Leiden. Dit keer ontwikkelen we samen met onderzoekers van de faculteit van Sociale Wetenschappen de zogenaamde 'Aandachtsapp'.

Het onderzoek probeert te bepalen waarom sommige kinderen wel en andere niet goed 'begrijpend' kunnen lezen. Het einddoel is een app ontwikkelen die kinderen helpt beter 'begrijpend' te leren lezen. Mooi om aan mee te werken!

124

Technisch erg interessant is het werken met een speciale headset die de hersenactiviteit van de lezer meet. In nauwe samenwerking met de onderzoekers werkt Zooma momenteel aan een eerste prototype van de 'aandachtsapp'

 

Geschreven door
Kevin

Draai je telefoon een kwartslag, dan ziet onze site er een stuk beter uit!